prednja 250x172

 

zadnja250x172 СРБСКИ НАРОД У КАНЏАМА ЈЕВРЕЈА
Поразно сведочанство из Талмуда и Шулхан аруха и примена њихова у садашњости. 

Књига "Србски народ у канџама Јевреја" представља плод дугогодишњег и напорног рада њеног аутора на превођењу и упоређивању различитих издања Талмуда и Шулхан аруха. Милорад Мојић је тридесетих година овог века у новинама објавио добар део материјала ове књиге. Због тога се и нашао на суду, на чувеном ТАЛМУДСКОМ ПРОЦЕСУ, који је покренула нека од јеврејских општина Краљевине Југославије. Но, Милорад Мојић је, заједно са својим браниоцем, доказао тачност и истинитост ових навода и превода те је био ослобођен оптужбе. Тужба је одбачена као неоснована. Водећи се аналогијом, слободни смо да закључимо да се данас према овом штиву треба односити као према, на суду, доказним истинама, јер је готово све наводе из књиге аутор поткрепио одговарајућим доказима и чињеницама нађеним у оригиналним јеврејским документима. 


 ЦЕНА 290 динара.

 Обезбедите свој примерак књиге, позивом на број: 069 100 46 69